Rada duszpasterska

 

         Rada duszpasterska - rada, do której należą księża pracujący w parafii, oraz świeccy. Rada duszpasterska jest wyłącznie organem doradczym proboszcza, a jej zadaniem jest podejmowanie decyzji w sprawie  działań  w parafii oraz definiowanie praktycznych wniosków.

Istnienie rady duszpasterskiej nie jest wymuszone prawem kanonicznym, natomiast ich istnienie w parafiach diecezji zależne jest od decyzji biskupa diecezjalnego, który określa również sposób i zakres działania rad.

 

W skład Rady Duszpasterskiej Parafii Osielec wchodzą:

 

1. Białecka Bogusława


2. Matuła Kazimierz

 

3. Kudzia Artur

 

4. Pochopień Piotr

 

5. Drobna Krystyna

 

6. Grzybek Grzegorz